Home » แนะนำให้รู้จักกับ จป หัวหน้างาน บทบาทที่สำคัญในการทำงาน

แนะนำให้รู้จักกับ จป หัวหน้างาน บทบาทที่สำคัญในการทำงาน

by admin
แนะนำให้รู้จักกับ จป หัวหน้างาน

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในทุก ๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นงานด้านใดก็ตาม และแม้ว่าพนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย บทบาทของจป.หัวหน้างานก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง จป.หัวหน้างาน เป็นผู้กำหนดแนวทางสำหรับวัฒนธรรมความปลอดภัยของทั้งองค์กรด้วยความเป็นผู้นำและทักษะความสามารถ บทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับบทบาทของ จป.หัวหน้างาน ว่ามันสำคัญอย่างไร และทำไมทุกองค์กรต้องมี

จป.หัวหน้างาน สำคัญอย่างไรกับวัฒนธรรมความปลอดภัย

ทุกองค์กรมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยผสมผสานค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดเป็นวิธีการดำเนินงานที่ไม่เหมือนกัน หัวใจสำคัญของวัฒนธรรมนี้คือความปลอดภัย และด้วยความที่ในหนึ่งองค์กรนั้นมีหลายชีวิต แต่ละคนก็มีความเชื่อด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกัน จป.หัวหน้างาน จึงมีส่วนทำให้การทำงานของทุกคนนั้นมีความปลอดภัย ด้วยการสร้างวัฒนธรรมหรือกฎระเบียบและมาตรการที่ใช้ร่วมกันอย่างเคร่งครัด

การกำหนดมาตรฐาน

การกำหนดมาตรฐาน

ขั้นตอนแรกในการเป็น จป.หัวหน้างาน คือการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานหรือบุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม โดยมีปัจจัยดังนี้

 • การสื่อสารที่ชัดเจน: ต้องมีการสื่อสารระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและจุดประสงค์อย่างชัดเจน ความคลุมเครืออาจนำไปสู่การตีความที่ผิดและการทำงานที่ไม่ปลอดภัยได้
 • ทัศนวิสัย: การเดินสำรวจด้วยตัวเองเป็นประจำ การมีส่วนร่วมกับพนักงาน และการดูแลขั้นตอนด้านความปลอดภัยแบบตัวต่อตัว ทำให้พนักงานเห็นว่าแม้แต่ จป.หัวหน้างาน ก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และทำให้พนักงานปฏิบัติตามได้อย่างไม่ยาก
 • ความสม่ำเสมอ: การใช้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอจะรับประกันความปลอดภัย และทำให้พนักงานมั่นใจว่าจะไม่มีการปล่อยปะละเลยพวกเขาอย่างแน่นอน 

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัย

หลาย ๆ ครั้งที่พนักงานจะไม่เชื่อถือ จป.หัวหน้างาน เพราะคิดว่าหัวหน้างานไม่มีความเข้าใจพนักงานอย่างแท้จริงทำให้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้จะทำให้พนักงานเห็นถึงความตั้งใจของ จป.หัวหน้างาน และทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจมากยิ่งขึ้น

 • เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยร่วมกับพนักงาน สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเป็นตัวอย่างให้กับพนักงาน และปฏิบัติตามระเบียบการด้านความปลอดภัยเสมอ
 • อัปเดตความรู้ด้านความปลอดภัยเป็นประจำ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ดีและใช้ได้จริง แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในเรื่องความปลอดภัย
 • รับฟังความเห็นของพนักงานและดำเนินการตามความคิดเห็นด้านความปลอดภัยจากพนักงาน แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะเรียนรู้และปรับตัว

จัดการกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด

จัดการกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด

การเป็น จป.หัวหน้างาน นั้นความเด็ดขาดก็สำคัญมาก ๆ เช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเกรงใจหรือความเคารพในกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

 • ดำเนินการทันที: จัดการกับการละเมิดความปลอดภัยทันที การดำเนินการอย่างรวดเร็วเน้นย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัย
 • มีความเป็นธรรมและสม่ำเสมอ: ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเมื่อจัดการกับข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัย การเล่นพรรคเล่นพวกอาจจะเป็นบ่อนทำลายวัฒนธรรมความปลอดภัยได้
 • มุ่งเน้นไปที่การศึกษา: ใช้ความผิดพลาดด้านความปลอดภัยเป็นโอกาสในการให้ความรู้มากกว่าการลงโทษ นำไปสู่ความเข้าใจอย่างแท้จริงและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน

ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานการส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

พนักงานที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และปราศจากความเครียดมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดด้านความปลอดภัยน้อยลง จป.หัวหน้างาน มีบทบาทในการทำสิ่งเหล่านี้

 • การส่งเสริมการหยุดพัก: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้หยุดพักเป็นประจำเพื่อพักผ่อนและพักฟื้นร่างกาย
 • การส่งเสริมชั่วโมงการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ: ส่งเสริมชั่วโมงการทำงานที่สมเหตุสมผล และไม่สนับสนุนการทำงานล่วงเวลาหรือทำ OT โดยไม่ได้รับผลตอบแทน
 • สนับสนุนเวลาส่วนตัว: พนักงานมีชีวิตนอกที่ทำงาน มีชีวิตส่วนตัวเป็นของตัวเอง และการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เช่น ไม่ควรโทรหาพนักงานในวันหยุด ไม่ควรติดต่อพนักงานในเวลาเลิกงาน สามารถลดอุบัติเหตุในที่ทำงานได้

ส่งเสรืมการทำงานร่วมกัน

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน

ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน หัวหน้างานด้านความปลอดภัยควรส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดการทำสิ่งนี้

การแก้ปัญหาร่วมกัน: ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย ข้อมูลจากพนักงานมีค่ามากเพราะพนักงานเป็นคนที่ทำงานจริง 

เป้าหมายความปลอดภัย: ตั้งเป้าหมายด้านความปลอดภัยที่ทุกคนสามารถบรรลุร่วมกัน ส่งเสริมความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน

สรุป

เป้าหมายของ จป.หัวหน้างาน ไม่ใช่การควบคุมพนักงาน แต่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงความเข้มงวดด้านความปลอดภัย และเหตุใดมันจึงจำเป็น สิ่งเหล่านี้นอกจากจะลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานแล้วยังส่งเสริมความปลอดภัยให้กับพนักงานและบุคลากรทุกคนอีกด้วย

หากคุณสนใจ อบรมจปหัวหน้างาน สามารถติดต่อสอบถามที่ศูนย์ฝึกอบรมที่เปิดให้บริการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายและได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทางเว็บไซต์

You may also like