Home » 12 ข้อ แนะนำ : การทำงานบนที่สูงอย่างไรให้ปลอดภัยในการทำงาน

12 ข้อ แนะนำ : การทำงานบนที่สูงอย่างไรให้ปลอดภัยในการทำงาน

by admin
12 ข้อ แนะนำ การทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูง working at height เป็นกิจกรรมที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ดังนั้น การรักษามาตรการความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญมาก นี่คือ 12 ข้อแนะนำด้านอาชีวอนามัยเพื่อช่วยให้คุณทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 1. ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือ: ก่อนที่คุณจะขึ้นไปทำงานบนที่สูงใด ๆ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน และ เครื่องมือที่คุณจะใช้ว่าอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ตรวจสอบว่าไม่มีความชำรุดหรือการสึกกร่อนใด ๆ และต้องแน่ใจว่าการทำบำรุงรักษา PM เครื่องมือได้ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต
 2. สวมอุปกรณ์ป้องภัยส่วนบุคคล PPE: ใส่ชุดป้องกันตัวอย่างเช่น เข็มขัดนิรภัย, หมวกนิรภัย, แว่นตาป้องกัน, และรองเท้านิรภัยเมื่อคุณทำงานบนที่สูง ทำให้ลดความเสี่ยงจากการตกจากที่สูงได้เป็นอย่างดี
 3. ตรวจสอบพื้นที่ทำงาน: ตรวจสอบบริเวณที่ทำงานที่คุณจะยืนหรือเดินบนที่สูงเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแข็งแรงเพียงพอ ทำการติดตั้งราวกันตกที่แข็งแรงตามมาตรฐาน
 4. การตรวจสอบสภาพอากาศ: หากคุณทำงานบนที่สูงกลางสภาพอากาศร้อนจัด เช่น บนตึกสูง ให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่คุณจะเริ่มงาน หากมีพายุหรือสภาพอากาศที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย ควรรอเป็นเวลาใดก็ได้จนกว่าสภาพจะดีขึ้นแล้วจึงค่อยทำงาน
 5. การอบรมและให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง: ตามกฎหมายและมาตรฐานสากลก่อนจะทำงานบนที่สูง คุณควรรับการอบรมที่สูงเกี่ยวกับพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง และ เทคนิคการทำงานที่ถูกต้อง รู้จักการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวและเครื่องมือที่ถูกต้องก่อนเริ่มทำงาน
 6. การควบคุมอุณหภูมิ: ในบางกรณี เช่น การทำงานในสภาพอากาศร้อน ควรจจัดให้มีเวลาพักที่เพียงพอ และ มีดื่มน้ำเพียงพอเพื่อป้องกันความร้อนอบอ้าว
 7. การตรวจสอบเครื่องจักรและการเชื่อมต่อ: ถ้าคุณต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในการทำงานบนที่สูง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันทำงานได้อย่างถูกต้องและถูกติดตั้งอย่างมีความปลอดภัย.
 8. การควบคุมระดับเสียง: การทำงานบนที่สูงอาจเป็นไปพร้อมกับเสียงรบกวน ใช้ที่ครอบหู หรือ อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง PPE เพื่อป้องกันความเสียหายต่อหู
 9. ระมัดระวังในการขนสิ่งของ: หากคุณต้องยกของหนักขึ้นไปทำงานบนที่สูง ให้ใช้เครื่องช่วยยกและมีคนช่วยในกรณีที่จำเป็น
 10. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม: ในที่สูงมีองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันจากที่ระดับพื้น ดังนั้น ควรระวังสภาพแวดล้อมรอบข้างและปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
 11. มีผู้ควบคุมงานบนที่สูง: หากเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยมาก ควรมีผู้ควบคุมดูแลและสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และ ต้องมีการกู้ภัย
 12. คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณไม่แน่ใจว่าการทำงานบนที่สูงนั้นปลอดภัยหรือไม่ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยเพื่อรับคำแนะนำและคำแนะนำ

การทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูงต้องการความระมัดระวังและการเตรียมความพร้อมอย่างดีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ด้วยการปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ คุณสามารถทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยและมั่นใจได้ว่าคุณจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน

You may also like