Home » ทำความเข้าใจ : การทำงานในพื้นที่อับอากาศ และ การอบรมที่อับอากาศ

ทำความเข้าใจ : การทำงานในพื้นที่อับอากาศ และ การอบรมที่อับอากาศ

by admin
การทำงานในที่อับอากาศ

การทำงานในพื้นที่อับอากาศ และ การอบรมที่อับอากาศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

การทำงานในพื้นที่อับอากาศ อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากไม่ดำเนินการป้องกันที่เหมาะสม โดยทั่วไป พื้นที่อับอากาศหมายถึงพื้นที่ที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการอยู่เป็นระยะเวลานาน และมีจุดเข้าและออกจำกัด
พื้นที่เหล่านี้อาจรวมถึงถัง ภาชนะ ไซโล ท่อระบายน้ำ และพื้นที่อื่นๆ ที่เข้าถึงและออกได้ยาก บุคคลที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่ต้องเข้าในที่อับอากาศ เช่น การก่อสร้าง การขุด สาธารณูปโภค และบริการฉุกเฉิน ควรได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อให้ทำงานอย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

อันตรายในที่อับอากาศ

อันตรายจาก การทำงานในพื้นที่อับอากาศ

  • ขาดออกซิเจนหรืออากาศปนเปื้อนก๊าซพิษ : พื้นที่อับอากาศอาจมีบรรยากาศที่เป็นอันตรายซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้สำหรับคนงานที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมให้ทำงานในนั้น ก๊าซต่างๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และมีเธน ก๊าซอันตรายเหล่านี้สามารถสะสมในพื้นที่จำกัดและเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อคนงาน
  • การจมน้ำ : ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จำกัดอาจเสี่ยงต่อการจมลงไปในโดยวัสดุต่างๆ เช่น เมล็ดข้าว ทราย หรือน้ำ ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดอากาศหายใจหรือจมน้ำได้
  • ไฟไหม้และการระเบิด : พื้นที่อับอากาศอาจมีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่สามารถจุดไฟและทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้ โดยเฉพาะพื้นที่อับอากาศที่ภายในมีก๊าซอัดแน่น
  • การหกล้ม : ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จำกัดอาจเสี่ยงต่อการตกจากที่สูงหรือตกลงไปในบ่อ ถัง เนื่องจากอยู่ในที่มืดและอาจจะมองไม่เห็น
  • ความเครียดจากความร้อน : พื้นที่อับอากาศอาจร้อนและชื้น ซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดจากความร้อนและความเจ็บป่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร้อนได้ เช่น อาการฮีทสโตรค

อุปกรณ์ระบายอากาศ

ความสำคัญของการฝึกในที่อับอากาศ

  1. การฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานในพื้นที่อับอากาศ การฝึกอบรมควรครอบคลุมถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ภายในพื้นที่อับอากาศ การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างเหมาะสม และขั้นตอนที่ถูกต้องในการเข้าและออกจากพื้นที่อับอากาศ
  2. การฝึกอบรมควรครอบคลุมถึงความสำคัญของการตรวจ ติดตาม และทดสอบบรรยากาศเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่อับอากาศปลอดภัยสำหรับการเข้าไปทำงาน พนักงานควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องตรวจจับก๊าซและอุปกรณ์ตรวจสอบอื่นๆ เพื่อทดสอบระดับออกซิเจน ก๊าซพิษ และอันตรายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
  3. นอกจากนี้พนักงานควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ PPE อย่างเหมาะสม รวมถึงเครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ป้องกันการตก และชุดป้องกัน การฝึกอบรมควรครอบคลุมวิธีการตรวจสอบ ใช้ และบำรุงรักษา PPE อย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพในการปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากอันตราย
  4. นอกจากด้านเทคนิคของการเข้าสู่พื้นที่อับอากาศแล้ว ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินหากเกิดเหตุไม่คาดฝันอีกด้วย การฝึกอบรมควรครอบคลุมถึงวิธีการออกจากพื้นที่อับอากาศอย่างปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน และวิธีการตอบสนองต่อผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะทำงานในพื้นที่อับอากาศ

การฝึกอบรมที่อับอากาศ

ประโยชน์ของการฝึกในที่อับอากาศ

สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ การฝึกอบรมที่อับอากาศตามกฎหมายสามารถช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในพื้นที่จำกัดได้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมมีแนวโน้มที่จะรับรู้และหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และพวกเขาพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้ดีกว่าคนที่อาจจะไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมมา

หากบริษัทให้ความสำคัญในการฝึกอบรมยังช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานอีกด้วย พนักงานที่รู้สึกว่านายจ้างให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพวกเขา มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมและพอใจกับงานของพวกเขามากกว่าพนักงานในบริษัทที่ละเลยสวัสดิภาพของพนักงาน

ดังนั้นหากนายจ้างไม่ละเลยความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ไม่ใช่แค่จะได้ความไว้ใจจากพนักงานเท่านั้น แต่ยังทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลดโอกาสเกิดอันตรายหรือความเสี่ยงที่จะต้องเสียเงินเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียเวลา รวมไปถึงลดโอกาสเกิดการหยุดทำงาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมภายในบริษัทได้

You may also like