Home » 5 เว็บไซต์กฎหมายความปลอดภัยล่าสุด [ Update 2566 ]

5 เว็บไซต์กฎหมายความปลอดภัยล่าสุด [ Update 2566 ]

by admin
กฎหมายปลอดภัยล่าสุด

วันนี้เราจะมาแนะนำเวปไซต์ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลด้านกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานมาให้สมาชิกได้เลือกดู

เว็บไซต์ที่เราต้องการแนะนำให้สมาชิกคือ จป ทูเดย์  ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านกฎหมายและความปลอดภัยในการทำงานที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่มีความสนใจในเรื่องนี้ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการให้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและเข้าใจกฎหมายอย่างถูกต้อง

ทางเราได้รวบรวมเว็บอัพเดทกฎหมายที่ให้บริการที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการจัดการเรื่องความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพนักงานและนายจ้างตามกฎหมาย การเรียกร้องสิทธิทางกฎหมาย และการดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือสภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

นอกจากนี้คุณยังสามารถมีส่วนร่วมกับชุมชนเว็บกฎหมายความปลอดภัยที่คุณสามารถติดต่อสอบถามเรื่องกฎหมายและความปลอดภัยในการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญ หรือแบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่นที่สนใจเรื่องนี้ ทำให้คุณสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น และเตรียมตัวให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างเต็มที่

มีที่ไหนบ้างไปดูกัน

  1. จป ทูเดย์ : เว็บไซต์อันดับ 1 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน Website : https://www.jorportoday.com/
  2. กองความปลอดภัยแรงงาน Website : http://osh.labour.go.th/
  3. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) Website : https://www.tosh.or.th/
  4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม Website : https://www.diw.go.th/
  5. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) Website : http://www.shawpat.or.th/

You may also like