Home » ทุกเรื่อง : ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น ปจ1 คืออะไร Overhead Crane คืออะไร

ทุกเรื่อง : ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น ปจ1 คืออะไร Overhead Crane คืออะไร

by admin
ปจ1

ปั้นจั่น ปจ.1 หรือ Overhead Crane คืออะไร

การเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากในบางครั้งอาจเป็นอุปสรรคในการทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานได้เสร็จตามแผนที่วางไว้จึงจำเป็นจะต้องหาตัวช่วยเพื่อให้สามารถทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้นการติดตั้ง Overhead Crane หรือปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปจ.1 จึงเป็นสิ่งที่นิยมเรามาดูกันว่า Overhead Crane คืออะไร

Overhead Crane ปจ.1 คืออะไร

Overhead Crane หรือที่เราเรียกกันปั้นจั่นเหนือศีรษะ เป็นเครื่องจักรประเภทปั้นจั่น ปจ 1 ตามกฎหมายที่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของ และอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากจากที่หนึ่งยังอีกที่หนึ่งในลักษณะแขวนลอยจากแนวราบและแนวดิ่งที่ปลอดภัย และ แม่นยำโดยใช้พื้นที่เหนือศีรษะของบริเวณไลน์การผลิต เนื่องจากลักษณะของงานที่ทำมีการกำหนดค่าความแม่นยำและออกแบบตามลักษณะของการใช้งาน

ปจ 1 มีปั้นจั่นหลายขนาด ประเภท ชนิด และ มีการกำหนดค่าของส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริม สำหรับขนถ่าย เคลื่อนย้าย ยกแม่พิมพ์จากเครื่องปั๊ม หรือใช้สำหรับป้อนวัตถุดิบ

ปจ ย่อมากจากคำว่า ปั้นจั่น

 

ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ปจ.1 มีอะไรบ้าง

 • Over Head Crane แบบรางเดี่ยว

  Over Head Crane รางเดี่ยว

 • Over Head Crane แบบรางคู่

  OverHeadCraneรางคู่

 • Low Head Craner Head Crane Single Girder
 • Mono Rail Crane
 • Single Leg Gantry Crane

เหตุผลหลัก 2 ประการ ในการติดตั้งปั้นจั่นเหนือศีรษะ คือ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งปั้นจั่นเหนือศีรษะสามารถทำงานได้เร็วกว่าการขนย้ายบนภาคพื้นดินหลายเท่า และในบางครั้งการใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะในการปฏิบัติงาน มีอันตรายน้อยกว่าและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น บริเวณพื้นที่มีความร้อน สารเคมี หรือวัตถุมีพิษ สามารถใช้ปั้นจั่นขนย้ายเข้าไปได้โดยไม่มีผู้ได้รับอันตราย

Overhead Crane ทำงานอย่างไร

เมื่อจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมากผ่านพื้นที่การผลิตหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถผ่านไปได้ การใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะจะสะดวกและมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะไม่ต้องหลบสิ่งกีดขวางบนพื้น สามารถใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะยกสิ่งของในลักษณะแขวนลอยได้ทันที ซึ่งจะถูกควบคุมโดยรีโมทคอนโทรล เพื่อให้สิ่งของเหล่านั้นไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย

การทำงานของปั้นจั่นเหนือศีรษะจะทำงานในลักษณะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ายกสิ่งของจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งรวมถึงการเดินหน้าและถอยหลังถึงแม้ว่าปั้นจั่นเหนือศีรษะทุกตัวจะไม่เหมือนกันแต่มีส่วนประกอบที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันเช่นรอกล้อวิ่งของรอกคานรองคานหลัก  และระบบควบคุม

Overhead Crane 

งานที่นิยมใช้ Overhead Crane 

การเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่และหนักไปตามทางเดินและพื้นของโรงงานอาจเป็นอันตรายและใช้เวลานานการใช้พื้นที่เหนือศีรษะของโรงงานโดยการติดตั้ง Overhead Crane หรือปั้นจั่นเหนือศีรษะนั้นสามารถทำได้อย่างมีปประสิทธิภาพคุ้มค่าและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทำให้สามารถยกและเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายผ่านพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งานทำให้ประหยัดเวลาและพลังงาน

ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของเครนผ่านอุปกรณ์ควบคุมที่หลากหลายและสิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่าพื้นที่ที่มีอยู่และหน้างานจริงสามารถติดตั้ง Overhead Crane ได้ต่อไปนี้คืองานที่นิยมใช้ Overhead Crane ช่วยในการปฏิบัติงาน

 • คลังสินค้า

อุตสาหกรรมแรกที่นึกถึงเมื่อต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะคือคลังสินค้าที่มีการเคลื่อนย้าย วางตำแหน่ง และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่จากสถานที่จัดเก็บไปยังท่าเรือขนส่ง

 • การประกอบ

อุตสาหกรรมที่ประกอบอุปกรณ์ขนาดใหญ่ต้องการเครื่องมือในการยกและเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อให้ชิ้นงานนั้นเสร็จสมบูรณ์ การเคลื่อนย้ายด้วยรถยก รถ AGV อาจไม่เพียงพอหรือไม่ปลอดภัย การใช้งานปั้นจั่นเหนือศีรษะจึงมีความจำเป็น และเป็นตัวช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายชุดอุปกรณ์ประกอบได้ง่ายเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต

 • การขนส่ง

การขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากขึ้นเครื่องบิน รถไฟ และรถบรรทุก โดยใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะสามารถช่วยให้จัดวางสิ่งของที่มีขนาดใหญ่เพื่อการขนส่งได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งไปต่างประเทศที่ต้องยกตู้คอนเทรนเนอร์และวัสดุที่มีขนาดใหญ่ลงเรือ

 • การซ่อมแซมอุปกรณ์

เมื่อจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นๆ ปั้นจั่นเหนือศีรษะจะช่วยอำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมโดยค่อยๆ เคลื่อนย้ายและจัดตำแหน่งชิ้นส่วนเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย โครงและสะพานเครนสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของที่หนักจากสถานที่ติดตั้งไปยังสถานที่สำหรับซ่อมได้ และปั้นจั่นเหนือศีรษะยังช่วยให้สามารถยกเครื่องจักรขึ้นเหนืออุปกรณ์เพื่อให้สามาถซ่อมสถานที่ติดตั้งได้อีกด้วย 

งานที่ใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะยังมีอีกมากซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นหากงานนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก

สรุป

Overhead Crane หรือปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปจ1 สามารถช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น แต่หากผู้ใช้งานไม่มีความรู้ ความชำนาญ ก็อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน จึงจำเป็นจะต้องควบคุมดูแลให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นต้องผ่านการฝึก อบรมเครน ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564
 1. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554

You may also like