Home » ทำความรู้จักกับ เครื่องผสมคอนกรีต คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ทำความรู้จักกับ เครื่องผสมคอนกรีต คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

by admin
เครื่องผสมคอนกรีต

เครื่องผสมคอนกรีต คือ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผสมคอนกรีตหรือซีเมนต์ โดยส่วนผสมที่ใช้ในการผสม ก็จะเป็น ทราย กรวด น้ำ เมื่อผสมจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันก็จะออกมาเป็นคอนกรีตนั่นเอง เครื่องผสมคอนกรีตทั่วไปจะใช้ถังที่สามารถหมุนได้ด้วยพลังงานของเครื่องจักร หมุนเพื่อผสมส่วนผสมต่าง ๆ ให้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งมักจะเป็นเครื่องขนาดเล็กที่มาพร้อมถังขนาดเล็ก เพราะจะได้สามารถนำไปผสมที่หน้าไซต์งานได้เลย ทำให้สามารถใช้งานคอนกรีตได้ทันทีโดยไม่ต้องกลัวว่าหากปล่อยไว้นานคอนกรีตจะแข็งตัว

Batch Mixer

ประเภทต่าง ๆ ของ เครื่องผสมคอนกรีต

  • Batch Mixer เครื่องผสมเป็นชุด

เครื่องผสมคอนกรีตแบบ Batch mixer หรือเครื่องผสมแบบเป็นชุด ถือเป็นเครื่องผสมคอนกรีตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในงานก่อสร้าง เนื่องจากขนาดที่เล็ก สามารถใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับการถอดประกอบเพื่อเคลื่อนย้าย และนำไปใช้งานในไซต์ก่อสร้างหลาย ๆ ที่ เครื่องผสมคอนกรีตเป็นเครื่องจักรที่นายจ้างหรือผู้นำมาใช้งานจะต้องทำการตรวจรับรองประจำปีเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

โดยเมื่อคุณใส่สวนผสมที่ได้กำหนดปริมาณมาไว้แล้วลงไปในถังผสม ตัวเครื่องจะผสมและปล่อยออกมาเป็นชุด ๆ ตามที่ตัวเครื่องสามารถทำได้ เช่น 1 ชั่วโมงสามารถแบ่งออกเป็น 1 กระสอบ และทำแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าเราจะกดหยุด ซึ่งส่วนประกอบที่ใส่ ก็ห้ามใส่เกินหรือใส่น้อยกว่าที่กำหนดด้วย เพราะอาจจะทำให้ไม่ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพ

โดยเครื่องผสมเป็นชุดก็แบ่งออกเป็นประเภทย่อย ๆ อีก ดังนี้ 

1. เครื่องผสมที่ใช้ถังผสม

ก็ตามชื่อเลย สำหรับเครื่องผสมคอนกรีตประเภทนี้จะใช้ถังผสมเพื่อผสมคอนกรีต ตัวถังจะเป็นรูปทรงกรวยคู่ที่หันติดกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

  • เครื่องผสมแบบเอียง เมื่อผสมเสร็จแล้วตัวถังจะเอียงลงพร้อมหมุนไปมาเพื่อผสมคอนกรีตและจะเอียงลงเพื่อปล่อยคอนกรีตที่อยู่ภายในออกมา เหมาะสำหรับงานที่เน้นจำนวนคอนกรีตเยอะ ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว
  • เครื่องผสมแบบไม่เอียง เครื่องผสมแบบนี้ก็คือด้านตรงข้ามของแบบที่แล้วเลย คือมันจะไม่สามารถเอียงลงได้ แต่จะใช้วิธีการหมุนเป็นแนวนอนเพื่อผสมคอนกรีตแทน เมื่อต้องการจะนำคอนกรีตออกมาใช้งาน คุณจะต้องเปิดสวิทช์ให้ตัวกั้นภายในถังเปิดออก และคอนกรีตก็จะไหลออกมาตามรางปล่อยคอนกรีตของเครื่องนั่นเอง เหมาะสำหรับ งานขนาดเล็กแต่เน้นความละเอียดของคอนกรีต
  • เครื่องผสมแบบย้อนกลับ เครื่องผสมแบบนี้จะคล้าย ๆ กับแบบที่ไม่เอียง แต่การหมุนจะหมุนด้านตรงข้าม และมีรางสองฝั่ง คือฝั่งที่ใช้สำหรับการเทส่วนผสม และใช้สำหรับปล่อยคอนกรีตออกมาจากตัวถัง

2. เครื่องผสมที่ใช้กระทะผสม

เป็นเครื่องผสมคอนกรีตที่ตัวเครื่องจะมีลักษณะเหมือนกับกระทะ โดยมีใบมีดอยู่ตรงกลาง เมื่อคุณเทส่วนผสมลงไปและเปิดเครื่อง ใบมีดที่อยู่ตรงกลางก็จะเริ่มทำงาน มันจะหมุนไปในทิศทางเดียวเพื่อผสมให้เนื้อคอนกรีตเท่ากัน ในบางเครื่องตัวใบมีดจะสามารถขยับไปมาในกระทะได้ด้วย หรือบางเครื่องตัวกระทะจะหมุนไปพร้อม ๆ กับใบมีดด้วย 

ซึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องผสมคอนกรีตเป็นชุดแล้ว แบบกระทะจะสามารถผสมได้รวดเร็วกว่า และเนื้อคอนกรีตมีความละเอียดกว่า แต่ราคาก็แพงเกินจำเป็น

เครื่องผสมต่อเนื่อง

  • เครื่องผสมแบบต่อเนื่อง (Continuous Mixer)

ตัวเครื่องผสมคอนกรีตแบบนี้จะมีขนาดที่ใหญ่มาก เน้นการใช้งานอยู่กับที่เนื่องจากการถอดประกอบใช้เวลานาน ตัวเครื่องจะผสมคอนกรีตไปเรื่อย ๆ แบบไม่หยุดจนกว่าเราจะปิดสวิทช์ ข้อดีคือสามารถผสมคอนกรีตได้อย่างต่อเนื่อง แต่มีข้อเสียก็คือคุณจะต้องคำนวณและควบคุมปริมาณของส่วนผสมให้คงที่ด้วย เพราะอาจจะทำให้คอนกรีตที่ออกมานั้นไม่มีประสิทธิภาพได้ 

สิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการผสมคอนกรีตก็คือการควบคุมส่วนผสมให้คงที่และถูกต้อง ทั้งเครื่องผสมเป็นชุดและเครื่องผสมแบบต่อเนื่อง เพราะหากใส่ส่วนผสมผิดหรือไม่ตรงตามที่คำนวณไว้ อาจจะทำให้คอนกรีตที่ออกมาไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้การปล่อยคอนกรีตให้โดนอากาศเป็นเวลานานก็จะทำให้แข็งตัว และไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน

You may also like